Datacenter i Boden

Boden tillhör The Node Pole, Sveriges hetaste investeringsregion för datacenter.

The Node Pole är ett samarbetsprojekt mellan kommunerna Luleå, Boden och Piteå. Projektet syftar till att marknadsföra Norrbotten som etableringsort för elintensiv verksamhet och stödja bolag som investerar i regionen. Här finns de perfekta förutsättningarna för att skapa anpassade lösningar för högteknologiska och elintensiva konstruktioner, så som datacenter. Regionen erbjuder en extremt stabil elinfrastruktur, naturlig kylning samt förnyelsebar vatten- och vindkraft till låga energikostnader. Boden tillhör The Node Pole och är genom sin kommunikationsinfrastruktur, IT, kraft och anpassningsbara byggnader mycket väl lämpat för datacenteranvändning.

Fördelar med datacenter i Boden

Vid etablering av ett datacenter krävs förutsättningar för elintensiv verksamhet. Detta kan Boden erbjuda genom ett extremt stabilt elnät som dessutom levererar 100% förnyelsebar energi till låga priser.

Naturlig nerkylning av serverhallar

Boden har en årlig lufttemperatur på 1,3° celcius och Luleå älv en genomsnittlig vattentemperatur på 6,2° celcius, detta ger naturliga fördelar för nerkylning av serverhallar. Genom ett väl utvecklat vatten- och avloppssystem kan kunderna till en relativt låg kostnad få tillgång till 20-200 liter industrikylvatten/sekund från Luleå älv, beroende på vilket av datacenterområdena etableringen sker på.

Stabilt elnät med 100 % förnyelsebar energi

Upptiden för det regionala elnätet är 99,99 %, vilket innebär att förlorad strömdrift näst intill är obefintlig. 100 % förnyelsebar vattenkraft till låga energikostnader ger dessutom både miljövänliga och ekonomiska fördelar.

Flexibla etableringsalternativ

Två av våra datacenterområden ligger strax utanför centrala Boden. De erbjuder flera etableringsalternativ; både för nya fristående anläggningar samt hyra/köp av befintliga byggnader. Vårt tredje datacenterområde ligger i Harads, ca 5 mil nordväst om Boden. För mer information om våra datacenter och infrastrukturen runt dem hänvisar vi till vår engelska sida.

Läs vår broschyr som bläddringsbar pdf (på engelska)