Bild från ovan över Helicopter Airbase Area

Om Boden Business Agency

Boden Business Agency är ett kommunägt bolag som hjälper privatägda företag att etablera eller expandera sin verksamhet i Boden.

Vårt uppdrag sträcker sig över en rad olika branscher och industrier;

Som en del av the Node Pole är en av våra viktigaste uppgifter att främja och utveckla Boden som destination för datacenteranläggningar.

Vi driver Boden Business Park i Sävast, där olika företag finns samlade under samma tak för att leda den tekniska och digitala utvecklingen in i nästa fas.

Boden Business Agency drivs av vetskapen om Norrbottens ljusa framtid där nya gruvor ska öppnas, städer flyttas, vindkraftparker byggas och vattenkraften uppdateras. Detta tillsammans med en snabbt växande IT-industri, besöksnäring och bilindustri innebär att det finns planerat investeringar på ca 200 miljarder kr i Norrbotten fram till 2020. Mitt mellan Norrbottens och Västerbottens gruv- och industriområden ligger Boden. En strategiskt rätt position med mycket goda kommunikationer. Detta utgör Boden till en het etableringsort för verksamheter med krav på logistik och närhet till befintliga och framtida industrier i norra Sverige. Boden Business Agency arbetar därför aktivt med att skapa så bra förutsättningar som möjligt för intressanta etableringar. En del i det arbetet har varit exploateringsområdena Helicopter Airbase Area och Business Park Area.

Bodens kommun satsar mycket på hållbar utveckling, vi har därför prioriterat det i vårt arbete.