Nyheter
22 oktober 2014

Ny 120MW transformatorstation till Boden, The Node Pole

Oktober 22, 2014 - Bodens energi, det lokala energibolaget i Boden, investerar i en ny transformatorstation i samarbete med Vattenfall Eldistribution AB, till ett område som av Bodens Utveckling AB är planerat för datacenter.

Stationen ska förse de kommande datacenteretableringarna med klimatsmart driftsäker elkraft, producerad i Luleälvens kraftverk. Stationen är placerad på det 67ha stora området som prospekterats för datacenteretableringar.

Stationen kommer ge en redundant effekt på 120MW vid driftsättningen under sommaren 2015, men förbereds redan vid projekteringen för uppgradering till 200 MW.

Bosse Strömbäck, kommunalråd och ordförande Bodens Energi;
”Det känns mycket bra att denna investering nu kommer till stånd. Vi öppnar med detta upp för fler datacenter, där vi kan erbjuda snabba färdigställanden med exceptionell säkerhet och kapacitet i elkraftsförsörjningen.”

”Det är ett strategiskt beslut som befäster Boden och the Node Poles position som en av världens mest attraktiva platser för datacenteretableringar. ”, avslutar Bosse Strömbäck.

Kontaktpersoner

Bosse Strömbäck - ordf. BEAB & kommunalråd Bodens kommun

Mail: bo.stromback@boden.se

Tel: +46 70 529 42 92

Erik Svensson - VD, Bodens Utveckling

Epost: erik.svensson@bodensutveckling.se

Tel: +46 70 629 73 15

Erik Lundström – VD, The Node Pole

Mail: erik@thenodepole.com

Tel: +46 70 240 24 40

23 april 2018
Välkommen till Blockchain North!  24 maj arrangerar vi tillsammans med Luleå Tekniska Universitet heldagskonferensen Blockchain North - en dag för...
pdf 9 oktober 2017
EU:s forsknings och innovationsprogram, Horizon 2020, har tilldelat norra Sverige ett treårigt innovationsprojekt med Boden som bas. Syftet är att...
pdf 9 februari 2017
Canaan Creatives första datacenter utanför Kina landar i Boden Det kinesiska techbolaget Canaan Creative etablerar sig i Boden, The Node Pole,...