Nyheter
14 oktober 2015

Förslag om sänkt elskatt för datacenter

Regeringens elskatteutredning vill sänka elskatten för företag som driver datacenter. Förslaget innebär att de ska betala samma elskatt som den tillverkande industrin, det vill säga 0,5 öre per kilowattimme. Idag ligger datacentrens elskatt på 19,4 eller 29,4 öre per kilowattimme, beroende på var i landet de ligger. Om förslaget genomförs innebär det skattelättnader om cirka 250 miljoner kronor per år för datacenterbranschen, räknat på befintliga anläggningar.

Sverige, framförallt norra Sverige, är ett hett etableringsområde för datacenter tack vare god fiberuppkoppling och storskalig, stabil elförsörjning av förnyelsebar energi. Sänkt elskatt skulle öka konkurrenskraften ytterligare då skattefrågan väger tungt vid val av etableringsort.

Det är en tydlig signal till marknaden att Sverige vill göra anspråk om ledningen inom datacenterindustrin. Förslaget har ännu inte gått igenom, men de lokala aktörerna inom industrin lobbar starkt för det.

Läs mer på:

Affarerinorr.se

Kuriren.nu

Datacenterknowledge.com (Engelsk sida)

Datacenterdynamics.com (Engelsk sida)

Cloudcomputing-news.net (Engelsk sida)

23 april 2018
Välkommen till Blockchain North!  24 maj arrangerar vi tillsammans med Luleå Tekniska Universitet heldagskonferensen Blockchain North - en dag för...
pdf 9 oktober 2017
EU:s forsknings och innovationsprogram, Horizon 2020, har tilldelat norra Sverige ett treårigt innovationsprojekt med Boden som bas. Syftet är att...
pdf 9 februari 2017
Canaan Creatives första datacenter utanför Kina landar i Boden Det kinesiska techbolaget Canaan Creative etablerar sig i Boden, The Node Pole,...