Nyheter
6 februari 2014

KnC Miner etablerar megadatacenter i Boden

Pressmeddelande, 2014-02-06

Det svenskgrundade bolaget KnC Miner arbetar för fullt med att etablera ett megadatacenter i Boden. Datacentret byggs i en helikopterhangar som tidigare tillhört Försvarsmakten. Anläggningen ska användas för molntjänster kopplade till bolagets tillverkning av processorer för framställning av den digitala valutan Bitcoins.

KnC Miner grundades för ett år sedan i Stockholm och tillhandahåller maskiner för ”brytning” av den digitala valutan Bitcoins till hela världen. Redan fyra månader efter starten omsatte KnC Miner drygt 200 miljoner kronor på specialbyggda Bitcoin-datorer. Sedan juni har bolaget haft en omsättning på 75 miljoner USD. Bolaget är världsledande på sitt område och i takt med tillväxten har också behov av ett eget datacenter ökat.

- Vi har letat med ljus och lykta över hela världen för att hitta den optimala placeringen för vårt första megadatacenter. Att vi hittade den bästa platsen på hemmaplan där bolaget grundades känns otroligt bra, säger Sam Cole som är en av grundarna till KnC Miner.

I dagsläget arbetar representanter från bolaget och underleverantörer dygnet runt för att få anläggningen i full drift så snart som möjligt. Datacentret ska vara i full drift inom de närmsta månaderna och beräknas initialt kräva 10 MW elförsörjning samt ge ett 30-tal årsarbetstillfällen på orten.

- Vår avancerade teknologi kräver mycket energi så för oss har det varit viktigt att elförsörjningen kommer från förnyelsebar och ren energi, utan att vi för den delen tummar på tryggheten i elförsörjningen, säger Sam Cole. Som digitalt gruvbolag så känns det också speciellt att slå ner våra bopålar i en region med både ett historiskt arv från gruvindustrin och som är en ICT-nod med ett växande datacenterkluster.

Valet av lokaliseringsort är gjort utifrån regionens optimala förutsättningar för elintensiv verksamhet i allmänhet och datacenter i synnerhet. Det handlar om extremt stabilt elnät, förnyelsebar energi, låga elpriser och ett kallt klimat. Dessutom finns redan kompetens och leverantörer på datacenterområdet i regionen tack vare Facebooks datacenter i Luleå.

- Det professionella stödet från både kommunen och sammanslutningen The Node Pole har varit ovärderligt, avslutar Sam Cole.

The Node Pole är namnet samarbetsprojektet mellan Luleå, Boden och Piteå som syftar till att marknadsföra Norrbotten som etableringsort för elintensiv verksamhet och stödja bolag som investerar i regionen. Namnet ska återspegla regionens nordliga position och det faktum att platsen i och med Facebook och andra etableringar är en knytpunkt för datatrafik i hela Europa.

För mer information och kommentarer, kontakta:
Sam Cole, Co-founder KnC Miner +46 73 43 306 15 sam@kncminer.com
Erik Lundström, CEO The Node Pole +46 70 240 24 40 erik@thenodepole.com

5 mars 2019
Missa inte årets Arctic Chain Hackathon! Under tre dagar, mellan 7-9 maj, tävlar lag om 1-5 personer om att pitcha unika affärsidéer eller...
5 mars 2019
9 maj arrangerar vi tillsammans med Luleå Tekniska Universitet andra upplagan av heldagskonferensen Blockchain North -– en dag för dig som vill...
23 april 2018
Välkommen till Blockchain North!  24 maj arrangerar vi tillsammans med Luleå Tekniska Universitet heldagskonferensen Blockchain North - en dag för...